CZ EN DE RU

Expozice Střelnice

Ve středu 22. března 2023 byla slavnostně otevřena městská střelnice, jejíž zachování a oprava, která proběhla pod vedením Ing. arch. Heleny Strakové, je mimořádným počinem ve vztahu k historické paměti a k péči o kulturní dědictví Hustopečí.

V městské střelnici se nyní nachází expozice, která se mj. zaměřuje na dějiny urbanismu a obranného systému Hustopečí, na střelce a jejich sídlo… A jsme rádi, že se při její realizaci uplatnili i místní fortelní lidé.

Poděkování patří výtvarníkům ze zdejšího uměleckého spolku ALFONS, a to Michalu Mikuličovi za ztvárnění erbu horenského soudu a pečeti sdruženého cechu zámečníků, stolařů, puškařů a sklenářů, a MgA. Janě Rozkové a Romanu Müllerovi za zhotovení a výmalbu železných terčů (podle dochovaných vzorů ze znojemského muzea).

Grafických prací na panelech a svítidlech se zhostil Jaroslav Bárta.

Na náročném sestavení Hranatschova lisu se podílely Technické služby a na jeho rekonstrukci a konzervaci, která si kvůli výskytu dřevomorky vyžádala i náročnou vysokoteplotní sanaci, Pavel Ovísek.

Vinařští bratři (vinný šenk a přilehlé sklepy neodmyslitelně patřily ke koloritu života střelců) se podíleli na konzervaci a aranžování vinařského náčiní.

Díky všem!

A hold lidem, kteří tu žili před staletími a kteří měli na paměti obranu svého města, jež byli odhodláni bránit vlastním tělem!

EXPOZICE JE PŘÍSTUPNA OD KVĚTNA DO ZÁŘÍ PRO PŘEDEM OBJEDNANÉ SKUPINY

(po dohodě mailem nebom telefonicky s pracovníky MMG Hustopeče)