CZ EN DE RU

7. NÁDVOŘÍ

 

Protažením do dvora navazovaly postupně další přístavby domu. Vznikl tak patrový dvorní trakt s arkádami v přízemí (6 oblouků) i patře (10 oblouků). Klenby v přízemí arkády jsou valené, v patře křížové s vytaženými hřebínky.

Mezi oblouky arkád a mezi arkádami a stěnou jsou železné kleštiny.

Arkádu nesou v obou patrech pískovcové sloupy, v patře zdobené jemným reliéfním geometrickým ornamentem.

Okna a dveře jsou orámovány novými kamennými ostěními s nadokenními a návojovými římsami. V patře se nacházejí zbytky šnekového schodiště (toto zasahuje do poslední místnosti galerie).

Prostory v přízemí traktu jsou zaklenuty valenými klenbami s lunetami a křížovými klenbami s vytaženými hřebínky.

Tři místnosti nad nimi (dnes sály výstavní galerie) mají různé klenby; první je zaklenuta šestidílnou klenbou s vytaženými hřebínky, následuje místnost s valenou klenbou s výsečemi a štukem orámovanými křížícími se pasy, poslední prostor má křížovou klenbu s vytaženými hřebínky.

Dvorní trakt je prodloužen o novější patrovou cihlovou přístavbu, kterou v přízemí tvoří tři prostory s křížovou klenbou (bývalé stáje). Nad nimi v patře navazuje na arkádu dřevěná pavlač.

Součástí nádvoří je i studna o hloubce 15, 6 m.

 

Arkády spojující přední a zadní trakt budovy.

 

Pohled na nádvoří z mázhausu.