CZ EN DE RU

4. SKLEPY V PŘEDNÍ ČÁSTI DOMU

 

Pod přední částí domu se nacházejí tři sklepy: jeden orientovaný ke dvoru (délka 9 m), druhý je pod schodištěm a přední síní (délka 16) a paralelně k němu je vybudován třetí sklep, který se nachází pod průjezdem a částečně vybíhá do náměstí (délka 19 m). Na jeho existenci upozorňuje průduch, který ústí přímo na chodníku u vchodu do domu.

Sklepy jsou zaklenuty valenou cihlovou klenbou. Vstup do sklepů (původně s šikmými dřevěnými padacími dveřmi, dnes s mříží) je umožněn schodištěm, které vede širokou šíjí z týlu průjezdu a končí půlkruhovou podestou. Ve sklepech se nacházejí výklenky, a to i se střechovitým záklenkem, který svědčí o přestavbách a původních vstupech…

Sklepy pod síní a dvorem mají zčásti kamenné obvodové zdivo, které pochází ze středověku.