CZ EN DE RU

11. RENESANČNÍ REKONTRUKCE DOMU U SYNKŮ

 

Celková rekonstrukce proběhla v letech 1989–2001 a vyžádala si 8 000 000 Kč. Rekonstrukce z velké části pominula úpravy, k nimž na domě došlo v 19. a 20. století, a přiklonila se k původnější renesanční podobě domu.

K nejvýraznějším změnám patřily tyto:       

Z uliční strany bylo upraveno přízemí domu, které předtím sloužilo jako obchod-provozovna: byl zrušen postranní vstup-dveře a velké okno u vrat bylo nahrazeno malým okénkem. Okna v přízemí byla doplněna kovanými mřížemi.

Vjezd do domu byl opatřen novými dvoukřídlými fošnovými vraty se segmentovým obloukem a s vloženým dveřním křídlem s klepadlem.

V celé budově byla pořízena nová dřevěná okna a dveře s pískovcovými ostěními i římsami a proběhla výměna 17 pískovcových sloupů arkád.

Místo zborceného klenutého patra v dvorním traktu byla dostavěna síň (rozměry 13,2 x 5,5 m) s trámovým stropem a dřevěnou pavlačí.

Pavláčka, která směřovala z piana nobile do dvora, byla zazděna.

Došlo k uzavření mázhausu směrem do dvora, a to dřevěnou prosklenou stěnou s nadsvětlíkem a dvoukřídlými vraty.

Betonový povrch průjezdu byl vyměněn za dřevěnou dlažbu a chodník podél dvorního traktu nahradila šatovská červená dlažba.

Do dvorní části (za levým rohem mázhausu) bylo přistavěno sociální zařízení.

Studna s pumpou na dvoře byla vyzděna a opatřena ozdobnou mříží.

Nádvoří se stromy bylo vydlážděno celoplošně.

Vstup na terasy domu byl ve směru ze dvora zcela zastavěn (v místě zadní stěny dvora došlo i zazdění menší hospodářské místnosti s oknem); k obnově přímého přístupu na terasy došlo až po jejich rekonstrukci v roce 2010.

 

Dům před rekonstrukcí se vstupem do provozovny a pravoúhlými vraty.

 

 

Po rekonstrukci s půlkruhovými vraty a zazděnými dveřmi.