CZ EN DE RU

100 LET ELEKTRIFIKACE HUSTOPEČÍ

13.12.2021 (15:30)

 

Po první světové válce se Hustopeče nenacházely v příznivé hospodářské situaci. Stejně jako v jiných sídlech i zde došlo k upsání pro město povinných válečných půjček (Kriegsanleihen), z nichž byla po rozpadu monarchie proplacena jen malá část, a málem zkrachovala Městská spořitelna.

V těchto neutěšených poměrech se naděje mnohých upíraly k zavedení elektřiny, které mělo vést k ekonomickému rozvoji i společenskému pokroku. Nově vzniklá Československá republika se do tohoto úkolu zapojila odhodlaně a již 1. září 1919 vstoupil v platnost první energetický zákon.

V Hustopečích byly rozhodné kroky učiněny v červenci 1921, kdy městské zastupitelstvo za předsednictví starosty dr. Gustava Gregora schválilo elektrifikaci města, kterou měla provést akciová společnost Západomoravské elektrárny (tato provozovala uhelnou elektrárnu v Oslavanech s využitím černého uhlí z rosicko-oslavanského revíru).

První fáze osvětlení (radnice a 15 přilehlých ulic) proběhla v září 1921, k čemuž bylo pořízeno sto svíčkových půl kilowattových lamp. Většina města pak byla připojena v roce 1922. Elektřiny začali užívat jak zdejší průmyslové a živnostenské závody, kulturní a spolková zařízení, tak i obyvatelé ve svých domech. 

O převratnosti elektrické energie v životě Hustopečanů svědčí i dobový záznam ve Farní kronice:

„Pan farář dr. Karel Večeřa nechal ve velikonočním týdnu roku 1924 udělat elektrické světlo pro Svatý hrob v kapli, ale o zavedení do dalších částí kostela nechtěl ani slyšet, protože by prý utrpěla majestátnost a tajemství, a to zvláště v presbytáři. Když byl dr. Večeřa povolán jako profesor do Brna, převzal administraci faráře kooperátor Johann Schneider, který 1. 12. 1925 pověřil vedení Západomoravských elektrických závodů provizorním zavedením světla do kostela. Dne 2. 12. došlo k položení vedení. Montérovi pomáhali jen administrátor a církevní sluha. Jinak nikdo nic netušil. Když 3. 12. 1925 přišli lidé jako obvykle na roráty, tak najednou – před začátkem bohoslužby – osvítil nádherný Boží dům poprvé okouzlující lesk elektrického světla. Všechno hledělo šokovaně a také radostně, když se velký chrám náhle zjevil v moři elektrického světla. Toto osvětlení stálo jen 275 korun 92 haléřů, což financovali dobrodinci. V roce 1926 byl pořízen nový elektrický lustr s 6 lampami, elektrické osvětlení tabernáklu a oltářního obrazu sv. Václava za cca 14 000 korun. Zaplať Pán Bůh!“