logo  

Informace
pro návštěvníky


Aktuální akce a výstavy

Muzeum a galerie

Odborná činnost

Výroční zprávy

Historie Hustopečí

Fotogalerie

Muzejní spolek

Sdružení Alfons

Fotoklub

Oděvní tvorba inspirovaná
lidovou kulturou


Deutsch

По-русски

English


fb
name

Muzejní spolek

Muzejní spolek Hustopeče, o.s. navazuje na činnost absolventů tříletého vzdělávacího cyklu Akademie třetího věku, který byl založen v roce 1999. Účastníci ukončili svá studia výstupní diplomovou prací a slavnostně absolvovali v březnu roku 2002.
Během roku 2007 se stávající členové rozhodli pokračovat ve vzdělávací a osvětové činnosti a založili občanské sdružení fungující při Městskému muzeu a galerii Hustopeče. Dne 3. září 2007 se sešli zástupci přípravného výboru na ustavující schůzi a dohodli se na znění stanov i názvu občanského sdružení „Muzejní spolek Hustopeče, o. s.“
Více podrobností najdete zde.

Adresa spolku a kontakt

MUZEJNÍ SPOLEK HUSTOPEČE, o. s.
DUKELSKÉ NÁM. 23,
693 01 HUSTOPEČE
IČO: 226 730 75

Členové

Seznam členů ke dni 18.6.2013.

Činnost spolku

Plán činnosti na první pololetí 2014
Plán činnosti na druhé pololetí 2014

Žádost o členství

Vážení zájemci,
pokud shledáte, že byste se chtěli podílet na naší sbírkotvorné, vzdělávací a osvětové činnosti
orientované na Hustopečský region, budeme rádi, stanete-li se členem našeho spolku a přispějete tím k obohacení kulturních hodnot zdejšího kraje.
Pošlete, prosím, Vaši žádost na adresu: Muzejní spolek Hustopeče
Městské muzeum a galerie Hustopeče
Dukelské nám. 23
693 01 Hustopeče
Vaše žádost bude předložena radě sdružení Muzejního spolku Hustopeče a poté budete o jejím stanovisku písemně vyrozuměni.
S přátelským pozdravem
Výbor Muzejního spolku Hustopeče

Fotografie ze spolkové činnosti

   
   
   
   
 
Městské muzeum a galerie
Dukelské náměstí 23
693 01 Hustopeče
tel. muzeum:
519 413 849
tel. galerie:
519 412 254
tel. etnograf:
519 411 227
muzeum@hustopece.cz
galerie@hustopece.cz
sarka.prokesova@hustopece.cz


Městské muzeum a galerie
je organizační složkou
Města Hustopeče
www.hustopece.cz


Kde nás najdete:
mapa1
mapa2